Voorpagina

Missie
Stichting ceC (culturele educatie Charlois) locatie ‘Onder aan de Dijk 54’ is gerealiseerd om ruimte te bieden voor vindingrijke en scheppende uitingen vanuit cultureel en kunstzinnig perspectief.

Er is een start gemaakt met muziekeducatie Stichting ceC biedt onder meer hoogwaardige muzikale vorming door gekwalificeerde docenten. Muziekles aan kinderen en volwassenen is mogelijk 7 dagen per week overdag en in de avond. Op deze website vindt u ook de informatie over de docenten, lesvormen en tarieven. U kunt vrijblijvend een gratis proefles aanvragen.

Verder staat stichting ceC open voor een waaier aan vormen van lessen, optredens, workshops, lezingen, cursussen, presentaties, tentoonstellingen, try-outs, films en combinaties hiervan die het inventieve vermogen aanspreken.

Evenzo buiten de locatie ‘Onder aan de dijk 54’ kan de stichting in cultuur en kunst voorzien. Te denken valt bijvoorbeeld aan, muziek bij u thuis of voor uw organisatie, een lied of een gedicht voordragen aan een speciaal iemand en zo meer.

Wij denken met genoegen mee over uw vraag en/of uw voorstel en voeren dit uit binnen ons vermogen.

Visie

Om verschillende redenen wil de stichting zich hard maken voor vindingrijke en scheppende uitingen in het kader van cultureel en kunstzinnig perspectief. De ontwikkeling van verbeelding (lees ook inbeelding) is broodnodig.
Voor nu en in de toekomst. Het aanspreken van de verbeelding heeft positieve invloed op de hersenontwikkeling. Een belangrijk oogmerk is het prikkelen en ontwikkelen van het creatief vermogen en dit delen met anderen. Wij willen hierin tegemoetkomen door de mogelijkheid te bieden talent tot zijn recht te laten komen en uiteraard speelt plezier evengoed een aanzienlijke rol.

Stichting ceC richt zich voor een belangrijk deel op kansarme kinderen/jeugd. Kansarme (financieel en sociaal) situaties kunnen oorzaak zijn dat talenten verloren gaan. Evenzeer is het genieten een waardevolle reden. Het gaat om kansen bieden voor (talent) ontwikkelen en plezier beleven.

culturele educatie-to-go

Start vandaag met een proefles!